Bedrijven hebben meer behoefte aan externe financiering

Voor bijna 6 op de 10 bedrijven vormden de bedrijfskosten een belemmerende factor voor de bedrijfsvoering in de periode van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. Dat waren er meer dan een jaar eerder, en deze bedrijven gaven ook vaker aan behoefte te hebben aan externe financiering. Binnen het gehele mkb is het aantal bedrijven met behoefte aan financiering iets wat afgenomen. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor, die in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, jaarlijks wordt opgemaakt door het CBS.

Voor dit onderzoek is een enquête gehouden onder bedrijven in de business economy met twee of meer werkzame personen.

Meer bedrijven belemmerd door hoge kosten

In het MKB zijn in 2022 het aantal bedrijven die de bedrijfskosten belemmerend vinden, gestegen met 18 procent ten opzichte van 2021. Bij middelgrote bedrijven steeg dit percentage van 43 naar 68. Onder alle grootteklassen is het aandeel bedrijven dat de actuele bedrijfskosten als belemmerend ervaart, sterk toegenomen. Van de bedrijven in het mkb die de huidige bedrijfskosten als belemmerend ervaren, heeft 22 procent een externe financieringsbehoefte. Voor bedrijven die hoge kosten niet als belemmerend ervaren is dit 6 procent.

Start en uitbreiding meest genoemde financieringsdoel

De inzet van externe financiering is samen te vatten in drie hoofddoelen: start en uitbreiding, continuering en nieuwe activiteiten. Bedrijven kunnen behoefte hebben aan financiering van een derde partij voor meerdere doelen. 78 procent van de bedrijven met financieringsbehoefte hadden het geld nodig voor start en uitbreiding. Bij 69 procent was continuering het hoofddoel en bij 58 procent nieuwe activiteiten. Onder alle hoofddoelen vallen verschillende subdoelen. Het financieringsdoel dat het meeste voorkomt onder start en uitbreiding is uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. In het geval van het hoofddoel continuering is met 43 procent het meest voorkomende subdoel de financiering van voorraden en werkkapitaal. Tot slot is het meest voorkomende subdoel bij nieuwe activiteiten de financiering voor personeelskosten (21 procent).

Verwachte financieringsbehoefte kleine en middelgrote bedrijven gestegen

Met ruim 2 op de 10 Mkb’ers die externe financiering verwachtten nodig te hebben, was de behoefte in deze grootteklassen in 2022 het grootst. Een jaar eerder was de verwachte financieringsbehoefte van deze bedrijven relatief gezien erg klein. Onder grote- en microbedrijven nam de verwachte financieringsbehoefte af. Dat geldt ook voor het totale mkb in 2022, met een afname van 1 procent ten opzichte van 2021.

Bron: CBS

Contact

Heb je een vraag?

Geen probleem wij helpen je graag persoonlijk verder! Neem gerust contact met ons op. 

Bedrijven hebben meer behoefte aan externe financiering

Voor bijna 6 op de 10 bedrijven vormden de bedrijfskosten een belemmerende factor voor de bedrijfsvoering in de periode van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. Dat waren er meer dan een jaar eerder, en deze bedrijven gaven ook vaker aan behoefte te hebben aan externe financiering. Binnen het gehele mkb is het aantal bedrijven met behoefte aan financiering iets wat afgenomen. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor, die in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, jaarlijks wordt opgemaakt door het CBS.

Voor dit onderzoek is een enquête gehouden onder bedrijven in de business economy met twee of meer werkzame personen.

Meer bedrijven belemmerd door hoge kosten

In het MKB zijn in 2022 het aantal bedrijven die de bedrijfskosten belemmerend vinden, gestegen met 18 procent ten opzichte van 2021. Bij middelgrote bedrijven steeg dit percentage van 43 naar 68. Onder alle grootteklassen is het aandeel bedrijven dat de actuele bedrijfskosten als belemmerend ervaart, sterk toegenomen. Van de bedrijven in het mkb die de huidige bedrijfskosten als belemmerend ervaren, heeft 22 procent een externe financieringsbehoefte. Voor bedrijven die hoge kosten niet als belemmerend ervaren is dit 6 procent.

Start en uitbreiding meest genoemde financieringsdoel

De inzet van externe financiering is samen te vatten in drie hoofddoelen: start en uitbreiding, continuering en nieuwe activiteiten. Bedrijven kunnen behoefte hebben aan financiering van een derde partij voor meerdere doelen. 78 procent van de bedrijven met financieringsbehoefte hadden het geld nodig voor start en uitbreiding. Bij 69 procent was continuering het hoofddoel en bij 58 procent nieuwe activiteiten. Onder alle hoofddoelen vallen verschillende subdoelen. Het financieringsdoel dat het meeste voorkomt onder start en uitbreiding is uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. In het geval van het hoofddoel continuering is met 43 procent het meest voorkomende subdoel de financiering van voorraden en werkkapitaal. Tot slot is het meest voorkomende subdoel bij nieuwe activiteiten de financiering voor personeelskosten (21 procent).

Verwachte financieringsbehoefte kleine en middelgrote bedrijven gestegen

Met ruim 2 op de 10 Mkb’ers die externe financiering verwachtten nodig te hebben, was de behoefte in deze grootteklassen in 2022 het grootst. Een jaar eerder was de verwachte financieringsbehoefte van deze bedrijven relatief gezien erg klein. Onder grote- en microbedrijven nam de verwachte financieringsbehoefte af. Dat geldt ook voor het totale mkb in 2022, met een afname van 1 procent ten opzichte van 2021.

Bron: CBS

Login

Kun je niet inloggen?

Bel ons op + 31 71 36 400 60. Dan zorgen wij ervoor dat je wel kunt inloggen.