In de kennisbank behandelen we verschillende actuele onderwerpen uit de wereld van credit management met een uitgebreide uitleg en tips en tricks van onze experts.

Liquiditeit

Liquiditeit

Liquiditeit is een financiële ratio die aangeeft in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. In deze context wordt er een onderscheid gemaakt tussen dynamische en statische liquiditeit. Aan de hand van de liquiditeitsratio kan worden afgelezen of er voldoende geld in kas is of op de bankrekening staat om aan alle kortlopende financiële verplichtingen, zoals schulden en openstaande rekeningen te voldoen. Indien een bedrijf deze schulden zonder probleem kan betalen, dan is het bedrijf liquide. Wanneer dit niet het geval is, dan is het bedrijf niet liquide of illiquide. Naast de liquiditeit zijn de termen rentabiliteit en solvabiliteit belangrijke maatstaven om de gezondheid van een bedrijf te meten. 

Waarom is liquiditeit belangrijk?

Liquiditeit is essentieel voor de financiële gezondheid en het voortbestaan van een bedrijf. Hier zijn enkele redenen waarom liquiditeit een cruciale rol speelt:

  1. Voldoen aan verplichtingen: Liquiditeit stelt een bedrijf in staat om tijdig aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zoals het betalen van leveranciers, lonen en belastingen. Een gebrek aan liquiditeit kan leiden tot vertragingen in betalingen, wat de reputatie van het bedrijf kan schaden.
  2. Financiële stabiliteit: Voldoende liquiditeit geeft een bedrijf de nodige financiële stabiliteit. Het stelt het bedrijf in staat om onvoorziene omstandigheden, zoals economische recessies of veranderingen in de marktvraag, het hoofd te bieden zonder in liquiditeitsproblemen te komen.
  3. Kansen benutten: Liquiditeit stelt bedrijven in staat om kansen te benutten wanneer ze zich voordoen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze snel kunnen reageren op gunstige inkoopmogelijkheden of investeringen kunnen doen die waarde toevoegen aan het bedrijf.

liquiditeit

Voorbeeld van liquiditeit

Om de liquiditeit van een bedrijf positief te beïnvloeden, kunnen ondernemingen het besluit nemen om afdelingen te sluiten of fusies aan te gaan met andere partijen. Hierbij worden de bijbehorende activa verkocht of toegevoegd aan andere divisies. In dergelijke situaties komt het weleens voor dat investeerders van organisaties of corporaties het bedrijf verlaten of een deel van hun investering terugkrijgen. Deze situatie wordt liquidatiedividend genoemd. 

Indien de Raad van Bestuur een dividend aan aandeelhouders bekendmaakt zonder voldoende ingehouden winst of kapitaalrekeningen om de uitkering te betalen, dan keert het bedrijf een deel van de oorspronkelijke investering terug aan de aandeelhouders. Met andere woorden; als er niet genoeg geld is om investeerders een rendement op hun investering te betalen, dan wordt er een deel van de bedrijfsmiddelen verkocht, waarbij het vrijgekomen kapitaal weer uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders.

Hoe bereken je de liquiditeit?

Er zijn verschillende financiële ratio’s en formules die kunnen worden gebruikt om de liquiditeit van een bedrijf te berekenen. Twee veelgebruikte ratio’s zijn de current ratio en de quick ratio. Hieronder vind je de formules en uitleg voor beide ratio’s:

  1. Current Ratio: De current ratio, ook wel de werkkapitaalratio genoemd, is een maatstaf voor de liquiditeit van een bedrijf en geeft aan in hoeverre het bedrijf in staat is om op korte termijn aan zijn verplichtingen te voldoen.

De formule voor de current ratio is als volgt:

Current Ratio = Vlottende activa / Kort vreemd vermogen

Vlottende activa omvat activa die binnen één jaar kunnen worden omgezet in contant geld of verbruikt, zoals kas, voorraden, debiteuren en kortlopende beleggingen.

Kort vreemd vermogen omvat verplichtingen die binnen één jaar moeten worden betaald, zoals crediteuren, kortlopende leningen en te betalen belastingen.

Een current ratio van meer dan 1 geeft aan dat een bedrijf voldoende liquide middelen heeft om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen. Een ratio lager dan 1 duidt op een potentieel liquiditeitsprobleem.

  1. Quick Ratio: De quick ratio, ook wel de acid-test ratio genoemd, is een meer conservatieve maatstaf voor de liquiditeit van een bedrijf. Het is vergelijkbaar met de current ratio, maar sluit voorraden uit omdat voorraden mogelijk niet snel liquide kunnen worden gemaakt in geval van nood.

De formule voor de quick ratio is als volgt:

Quick ratio = Vlottende activa (exclusief voorraden) + Liquide middelen / Kortlopende schulden

Door voorraden uit de teller te verwijderen, geeft de quick ratio een meer realistisch beeld van de liquiditeit van een bedrijf op korte termijn.

Net als bij de current ratio geeft een quick ratio van meer dan 1 aan dat een bedrijf voldoende liquide middelen heeft om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen.

Login

Kun je niet inloggen?

Bel ons op + 31 71 36 400 60. Dan zorgen wij ervoor dat je wel kunt inloggen.