Kredietinformatie

Alle belangrijke wijzigingen in beeld met AlertService

”Met onze AlertService blijf je doorlopend op de hoogte van de financiële situatie van je klanten. Selecteer de bedrijven waarvan je graag wijzigingen wilt ontvangen en filter welke meldingen je wilt ontvangen. Zo voorkom je een overkill aan berichten.”

Maak strategische keuzes met AlertService

AlertService maakt melding van de belangrijkste wijzigingen binnen een bedrijf waarop je gemakkelijk kunt inspelen. Denk hierbij aan een verlaging of verhoging van het kredietadvies, maar bijvoorbeeld ook aan wijzigingen in het betalingsgedrag en het deponeren van jaarrekeningen. De wijzigingen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel worden ook aan je gemeld. Daarnaast zijn uitspraken van de Rechtspraak zoals faillissementen en surseances, onderdeel van de service. Kortom, alles wat je moet weten om strategische keuzes te maken.

Je kunt met AlertService zelf aangeven welke meldingen je wilt ontvangen. Stel de belangrijkste meldingen in via e-mail of bekijk de meldingen in het AlertService-overzicht.

Toepassing AlertService

Het gebruik van de AlertService is door de jaren heen gewijzigd. Zo zetten sommige klanten AlertService direct aan wanneer ze een kredietrapport opvragen. Dit betekent wel dat je maandelijks de AlertService moet beheren. Welke klanten zijn nog actief? Hoe groot is de jaarlijkse omzet bij de klant? Maandelijks ontvang je een overzicht en moet je de service per klant beëindigen. De informatie wordt uiteraard tijdig aan je verstrekt en je hebt een maand om veranderingen door te voeren.

Voorkom risico’s op de lange termijn. AlertService is er voor jou, voor slim en efficiënte credit management.

Check je gehele klantenbestand

Maar, wat we vooral zien is dat AlertService niet per se gekoppeld is aan het kopen van een kredietrapport, maar als een opzichzelfstaande service wordt aangeschaft. Onze klanten kiezen er steeds vaker voor om het totale klantenbestand of een deel van het klantenbestand te laten monitoren, voor schone data en om belangrijke strategische keuzes te kunnen maken. Je kunt kiezen uit verschillende filters. Het meest gekozen filter is: omzet boven een bepaald omzetbedrag per jaar. Volgens vaste routines op een vast moment per jaar wordt de AlertService afgesloten en daarna opnieuw geactiveerd door het toevoegen van een datafile. Zo kies je bewust van welke klanten je informatie wilt ontvangen.

Combineer AlertService met andere producten

AlertService speelt door het constant updaten van informatie een belangrijke rol in onze producten. Zodra je als bedrijf veel klanten hebt of werkt met grote hoeveelheden informatie is het handmatig beheren van je datastromen niet efficiënt.

Ontdek wat onze producten voor jou kunnen betekenen.

product_iconen_outlines
Kredietinformatie

Vraag éénmalig een proefrapport op