Kredietinformatie oplossingen voor beter Credit Management

Naast handelsinformatie rapporten bieden we verschillende kredietinformatie oplossingen om uw klant acceptatie procedure nog beter in te richten. Bekijk hoe de verschillende oplossingen u kunnen helpen.

Gemakkelijk en veilig onze data in uw eigen systemen integreren

Al uw klant- en prospectdata altijd up-to-date in uw eigen applicatie of software? De CreditDevice WebService is een interface die communicatie mogelijk maakt via standaard webprotocollen, tussen ons systeem en die van u. En dat zonder menselijke tussenkomst.

Uniforme beslissingen nemen op basis van vooraf ingestelde regelsets

Met InfoScore bouwt u uw eigen maatwerk acceptatieproces, kunt u deze eenvoudig evalueren en bijsturen en neemt iedereen in uw bedrijf uniforme beslissingen. Volgens een beslismodel, over het aangaan van relaties en transacties. Met wegingsfactoren die voor u belangrijk zijn, desgewenst toegevoegd aan het geautomatiseerde acceptatiebeleid.

Voorkom afwijkingen van de norm, door menselijke invloeden op belangrijke beslissingen.

Direct inzicht in financiële risico’s

RisicoAnalyse is een online analysetool die uw interne klantdata samenvoegt en analyseert. In combinatie met de externe data van CreditDevice, voor inzicht in alle risico’s en kansen binnen uw debiteurenportfolio. Zodat u op basis van betrouwbare informatie gemakkelijk inzicht krijgt en snel de juiste beslissingen kunt nemen. In één oogopslag inzicht in alle risico-kerngegevens van het credit management binnen uw organisatie.

Koppeling met CreditManagement software

Met InfoScore bouwt u uw eigen maatwerk acceptatieproces, kunt u deze eenvoudig evalueren en bijsturen en neemt iedereen in uw bedrijf uniforme beslissingen. Volgens een beslismodel, over het aangaan van relaties en transacties. Met wegingsfactoren die voor u belangrijk zijn, desgewenst toegevoegd aan het geautomatiseerde acceptatiebeleid.

Credit Management Software

Maak uw credit management compleet met onze software