RisicoAnalyse

Alle risico’s en kansen van je debiteuren in beeld

RisicoAnalyse is een online analysetool die je klantdata analyseert en samenvoegt in combinatie met de data van CreditDevice. RisicoAnalyse geeft een compleet beeld van de risico’s en kansen binnen je debiteurenportfolio.

Voorkom betalingsproblemen

In één klik weten welke klanten goed of traag betalen? RisicoAnalyse vertelt het je, door een analyse te maken van diverse datastromen. Je combineert het betalingsgedrag van jouw debiteuren met de betalingservaringen opgeslagen in de CreditDevice database. Betaalt je klant doorgaans altijd goed, maar alleen bij jou niet, of juist andersom? Maak een dwarsdoorsnede van het betalingsgedrag van je debiteuren.

Bespaar tijd en geld. Met de waardevolle informatie van onze analyses weet je wat je te doen staat. Op welke debiteuren je moet focussen en hoe.

Zorgvuldig beslissingen nemen

RisicoAnalyse geeft in een opslag de risico’s van je klant of prospect weer. Onze tool helpt je snel en simpel inzicht te verkrijgen. Doe er je voordeel mee! Beperk risico’s en creëer kansen, voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Risicodossier

Het risicodossier is een apart onderdeel van de module waarmee je inzicht verkrijgt in de verzamelde informatie over een debiteur. In het risicodossier wordt een samenvatting uit het kredietinformatierapport gecombineerd met de analyse van de eigen betalingservaringen en van collega werkmaatschappijen. Handig alle informatie op één plek. Een breed compleet beeld van het betalingsgedrag van de klant over een langere periode.

Uitgebreide rapportages

Informeer de juiste mensen binnen je onderneming over de financiële status van je debiteuren. Stel zelf in wie je binnen de organisatie automatisch op de hoogte wilt brengen van risico’s en wijzigingen. Houd daarbij rekening met de taken en verantwoordelijkheden van de ontvanger.

Waarom gebruikmaken van RisicoAnalyse?

  • Segmentatieanalyse van je klanten
  • Ouderdom en limieten analyseren
  • Automatisch de cashflow en afschrijvingen berekenen
  • Inzicht in trends binnen je debiteurenportefeuille
  • Optimaliseren en efficiënt herkennen van risico’s
  • Dashboards voor informatie in een oogopslag
  • Handige managementrapportages
product_iconen_outlines
Kredietinformatie

Vraag éénmalig een proefrapport op