factuur betalingsachterstand

Factuur betalingsachterstand in Nederland: Bedrijven verliezen bijna 20 miljard euro per jaar

Factuur betalingsachterstand is een wijdverspreid probleem in Nederland. Het heeft een aanzienlijke impact heeft op de economie. Uit recente studies blijkt dat bedrijven in Nederland jaarlijks bijna twintig miljard euro verliezen als gevolg van onbetaalde facturen. Deze alarmerende cijfers benadrukken de urgentie om dit probleem aan te pakken en zo de financiële gezondheid van bedrijven te waarborgen. In deze blogpost zullen we dieper ingaan op de oorzaken en gevolgen van factuur betalingsachterstand en enkele mogelijke oplossingen bespreken.

De omvang van het probleem

Uit het jaarlijkse European Payment Report van creditmanagementorganisatie Intrum is gebleken dat factuur betalingsachterstand een groot probleem vormt voor bedrijven in Nederland. Jaarlijks lopen zij bijna twintig miljard euro aan inkomsten mis als gevolg van wanbetalingen. Deze verliezen hebben een domino-effect op de economie als geheel, aangezien bedrijven die moeite hebben om hun eigen facturen te betalen, vaak ook leveranciers en andere zakelijke partners benadelen. Dit heeft een negatieve invloed op de cashflow en groeimogelijkheden van bedrijven, wat op zijn beurt de economische groei belemmert.

Oorzaken van factuur betalingsachterstand

Factuur betalingsachterstand kan verschillende oorzaken hebben. Een van de belangrijkste factoren is de financiële positie van bedrijven. In economisch moeilijke tijden, zoals de recente recessie, kan het voor bedrijven moeilijker worden om hun facturen op tijd te betalen. Cashflowproblemen, gebrek aan werkkapitaal en hoge schulden kunnen allemaal bijdragen aan betalingsachterstanden.

Daarnaast speelt ook een gebrek aan betalingsdiscipline een rol. Sommige bedrijven hebben geen efficiënt factureringssysteem of stellen betalingen uit, wat leidt tot vertragingen en betalingsproblemen. Bovendien zijn er ook gevallen waarin klanten opzettelijk betalingen uitstellen om hun eigen financiële positie te verbeteren, waardoor leveranciers in de problemen komen.

Kostenreductie

De kosten van 19,6 miljard voor het opvolgen van facturen die niet of te laat zijn betaald, staan in schril contrast met de topprioriteit die Nederlandse bedrijven hebben. Uit het onderzoek van Intrum blijkt dat de belangrijkste factor bij het omgaan met economische onzekerheid kostenreductie is (33%). Bovendien zijn 21% van de bedrijven voorzichtiger met het aangaan van kredieten wil 20% meer verkopen en dat klanten sneller betalen.

Gevolgen voor bedrijven

De gevolgen van factuur betalingsachterstand voor bedrijven zijn aanzienlijk. Naast directe financiële verliezen, kan het leiden tot verstoringen in de bedrijfsvoering, vertragingen in projecten en zelfs faillissementen. Bedrijven die te maken hebben met factuur betalingsachterstand ervaren vaak een toename van administratieve lasten, omdat ze extra inspanningen moeten leveren om betalingen te innen. Dit kan een aanzienlijke druk leggen op de personeelscapaciteit en de efficiëntie van een organisatie verminderen.


Bovendien kan factuurbetalingsachterstand ook leiden tot een verminderd vertrouwen tussen bedrijven. Leveranciers kunnen terughoudend worden om diensten te verlenen of goederen te leveren aan klanten met een geschiedenis van betalingsproblemen. Dit kan op zijn beurt de groeimogelijkheden van een bedrijf beperken, aangezien het moeilijker wordt om nieuwe partnerschappen aan te gaan.

Oplossingen en preventieve maatregelen

Om factuur betalingsachterstand aan te pakken en bedrijven te beschermen tegen financiële verliezen, zijn er verschillende preventieve maatregelen en oplossingen mogelijk. Ten eerste moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze een solide factureringssysteem hebben dat facturen tijdig en accuraat genereert. Daarnaast kan het verstandig zijn om vooraf betalingsafspraken te maken met klanten en duidelijke betalingstermijnen vast te stellen. Het implementeren van herinnerings- en incassoprocedures via de Credit Management Software van CreditDevice zorgt voor het verminderen van betalingsachterstanden.

Een andere manier om je te beschermen tegen betalingsachterstanden is het nemen van een kredietverzekering. Een kredietverzekering biedt bedrijven de mogelijkheid om zich te beschermen tegen het onvermogen van hun klanten om openstaande facturen te betalen. Dit kan vooral waardevol zijn bij het werken met nieuwe of internationale klanten, waarvan de financiële situatie minder bekend of risicovoller kan zijn. Door een kredietverzekering af te sluiten, kunnen bedrijven hun cashflow veiligstellen en het risico van financiële verliezen door wanbetaling verminderen.

Tot slot is het belangrijk dat bedrijven een goed inzicht hebben in de financiële positie van hun klanten voordat ze zaken met hen doen. Het inzicht kun je verkrijgen middels een kredietrapport van CreditDevice. In een kredietrapport wordt duidelijk hoe de kredietwaardigheid van een bedrijf ervoor staat. Na het analyseren van het kredietrapport kun je beoordelen of je zaken wil doen met een klant of niet. Het uitvoeren van kredietcontroles en het opstellen van heldere betalingsvoorwaarden kunnen helpen om potentiële risico’s te identificeren en te beperken.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Vraag een demo aan

Contact

Heb je een vraag?

Geen probleem wij helpen je graag persoonlijk verder! Neem gerust contact met ons op. 

factuur betalingsachterstand

Factuur betalingsachterstand in Nederland: Bedrijven verliezen bijna 20 miljard euro per jaar

Factuur betalingsachterstand is een wijdverspreid probleem in Nederland. Het heeft een aanzienlijke impact heeft op de economie. Uit recente studies blijkt dat bedrijven in Nederland jaarlijks bijna twintig miljard euro verliezen als gevolg van onbetaalde facturen. Deze alarmerende cijfers benadrukken de urgentie om dit probleem aan te pakken en zo de financiële gezondheid van bedrijven te waarborgen. In deze blogpost zullen we dieper ingaan op de oorzaken en gevolgen van factuur betalingsachterstand en enkele mogelijke oplossingen bespreken.

De omvang van het probleem

Uit het jaarlijkse European Payment Report van creditmanagementorganisatie Intrum is gebleken dat factuur betalingsachterstand een groot probleem vormt voor bedrijven in Nederland. Jaarlijks lopen zij bijna twintig miljard euro aan inkomsten mis als gevolg van wanbetalingen. Deze verliezen hebben een domino-effect op de economie als geheel, aangezien bedrijven die moeite hebben om hun eigen facturen te betalen, vaak ook leveranciers en andere zakelijke partners benadelen. Dit heeft een negatieve invloed op de cashflow en groeimogelijkheden van bedrijven, wat op zijn beurt de economische groei belemmert.

Oorzaken van factuur betalingsachterstand

Factuur betalingsachterstand kan verschillende oorzaken hebben. Een van de belangrijkste factoren is de financiële positie van bedrijven. In economisch moeilijke tijden, zoals de recente recessie, kan het voor bedrijven moeilijker worden om hun facturen op tijd te betalen. Cashflowproblemen, gebrek aan werkkapitaal en hoge schulden kunnen allemaal bijdragen aan betalingsachterstanden.

Daarnaast speelt ook een gebrek aan betalingsdiscipline een rol. Sommige bedrijven hebben geen efficiënt factureringssysteem of stellen betalingen uit, wat leidt tot vertragingen en betalingsproblemen. Bovendien zijn er ook gevallen waarin klanten opzettelijk betalingen uitstellen om hun eigen financiële positie te verbeteren, waardoor leveranciers in de problemen komen.

Kostenreductie

De kosten van 19,6 miljard voor het opvolgen van facturen die niet of te laat zijn betaald, staan in schril contrast met de topprioriteit die Nederlandse bedrijven hebben. Uit het onderzoek van Intrum blijkt dat de belangrijkste factor bij het omgaan met economische onzekerheid kostenreductie is (33%). Bovendien zijn 21% van de bedrijven voorzichtiger met het aangaan van kredieten wil 20% meer verkopen en dat klanten sneller betalen.

Gevolgen voor bedrijven

De gevolgen van factuur betalingsachterstand voor bedrijven zijn aanzienlijk. Naast directe financiële verliezen, kan het leiden tot verstoringen in de bedrijfsvoering, vertragingen in projecten en zelfs faillissementen. Bedrijven die te maken hebben met factuur betalingsachterstand ervaren vaak een toename van administratieve lasten, omdat ze extra inspanningen moeten leveren om betalingen te innen. Dit kan een aanzienlijke druk leggen op de personeelscapaciteit en de efficiëntie van een organisatie verminderen.


Bovendien kan factuurbetalingsachterstand ook leiden tot een verminderd vertrouwen tussen bedrijven. Leveranciers kunnen terughoudend worden om diensten te verlenen of goederen te leveren aan klanten met een geschiedenis van betalingsproblemen. Dit kan op zijn beurt de groeimogelijkheden van een bedrijf beperken, aangezien het moeilijker wordt om nieuwe partnerschappen aan te gaan.

Oplossingen en preventieve maatregelen

Om factuur betalingsachterstand aan te pakken en bedrijven te beschermen tegen financiële verliezen, zijn er verschillende preventieve maatregelen en oplossingen mogelijk. Ten eerste moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze een solide factureringssysteem hebben dat facturen tijdig en accuraat genereert. Daarnaast kan het verstandig zijn om vooraf betalingsafspraken te maken met klanten en duidelijke betalingstermijnen vast te stellen. Het implementeren van herinnerings- en incassoprocedures via de Credit Management Software van CreditDevice zorgt voor het verminderen van betalingsachterstanden.

Een andere manier om je te beschermen tegen betalingsachterstanden is het nemen van een kredietverzekering. Een kredietverzekering biedt bedrijven de mogelijkheid om zich te beschermen tegen het onvermogen van hun klanten om openstaande facturen te betalen. Dit kan vooral waardevol zijn bij het werken met nieuwe of internationale klanten, waarvan de financiële situatie minder bekend of risicovoller kan zijn. Door een kredietverzekering af te sluiten, kunnen bedrijven hun cashflow veiligstellen en het risico van financiële verliezen door wanbetaling verminderen.

Tot slot is het belangrijk dat bedrijven een goed inzicht hebben in de financiële positie van hun klanten voordat ze zaken met hen doen. Het inzicht kun je verkrijgen middels een kredietrapport van CreditDevice. In een kredietrapport wordt duidelijk hoe de kredietwaardigheid van een bedrijf ervoor staat. Na het analyseren van het kredietrapport kun je beoordelen of je zaken wil doen met een klant of niet. Het uitvoeren van kredietcontroles en het opstellen van heldere betalingsvoorwaarden kunnen helpen om potentiële risico’s te identificeren en te beperken.

Login

Kun je niet inloggen?

Bel ons op + 31 71 36 400 60. Dan zorgen wij ervoor dat je wel kunt inloggen.