Privacy

Zo doen wij dat

We vinden het belangrijk om open te zijn naar onze relaties en zichtbaar in onze naleving van de wet. We vertellen je daarom graag hoe we met je gegevens omgaan.

Veilig en transparant

Je persoonsgegevens worden bij ons op een zorgvuldige manier verwerkt. Om de vertrouwelijkheid van de informatie te beschermen, zorgen we voor passende technische en organisatorische maatregelen. Zo beveiligen we de data tegen verlies, misbruik en iedere vorm van onrechtmatige verwerking.

Dit is wat we verzamelen

Onder persoonsgegevens verstaan we alle data die kunnen worden herleid tot een (rechts)persoon. Denk aan de naam, het adres, het telefoonnummer of het bankrekeningnummer van onze klanten, medewerkers en andere relaties. Ook verwerken we informatie over zaken als betalingsachterstanden, surseance van betaling, faillissementen of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

 

We gebruiken gegevens die je ons zelf hebt verstrekt, maar ook data die we hebben verkregen via openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel.

Wanneer

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens alleen:

 • als je als betrokkene je ondubbelzinnige toestemming hiervoor hebt gegeven, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze site;
 • als we zelf moeten voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • als er een gerechtvaardigd belang is. Dat houdt in dat de verwerking van de persoonsgegevens nodig is om bedrijven in staat te stellen financiële risico’s te beheren, zich te beschermen tegen fraude, te weten met wie zij in zee gaan, te voldoen aan regelgeving of meer inzicht te krijgen in hun afnemers of afzetmarkten.

 

Misschien nog wel goed om te weten: verwerking van persoonsgegevens op deze gronden vindt niet plaats als de belangen van de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, zwaarder wegen.

Waarom

We gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hieronder lees je welke dat zijn.

 1. Het actueel houden van je account
  Ben je klant van CreditDevice / DirectDevice, dan slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, geslacht, functie en e-mailadres. Handig, want dan hoef jij deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren en kunnen wij gemakkelijker contact met je opnemen om service te verlenen.
 2. Het verzamelen van bedrijfsinformatie
  De expertise van CreditDevice / DirectDevice ligt op het vlak van kredietrisicobeheer, het verstrekken van kredietinformatie en de ontwikkeling en inzet van creditmanagementsoftware. Binnen dit kader verzamelen, verwerken en verstrekken we persoonsgegevens over natuurlijke en/of rechtspersonen die als ondernemer staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of die een leidinggevende of bestuurlijke functie hebben. Deze data omvatten: gegevens om een persoon te identificeren, contactgegevens, functieomschrijving, bevoegdheden en eventuele betrokkenheid bij een financiële calamiteit zoals een insolventie of faillissement.De verwerking is deels geautomatiseerd. De gegevens worden vaak gekoppeld aan statistische of demografische gegevens en opgenomen in een rekenmodel, bijvoorbeeld om de kredietscore van een onderneming te berekenen.Deze data kunnen worden verstrekt aan onze klanten. Als zij meer weten over de kredietwaardigheid, liquiditeit en solvabiliteit van hun bestaande of toekomstige relaties zijn ze namelijk beter in staat om:

  • hun potentiële handelspartners te identificeren, toetsen of selecteren;
  • handelstransacties weloverwogen aan te gaan, voort te zetten of te beëindigen;
  • hun leveringsvoorwaarden te bepalen;
  • de kredietwaardigheid van afnemers in te schatten;
  • vorderingen te innen;
  • te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3.  Het verzamelen van marketinginformatie
  Ook om organisaties te ondersteunen op het gebied van marktpositionering en marketingactiviteiten verwerkt en verstrekt CreditDevice / DirectDevice persoonsgegevens over natuurlijke en/of rechtspersonen.
 4. Google Analytics
  Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Google Analytics-dienst. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische doeleinden. Google benut de informatie om te volgen hoe mensen onze site gebruiken, om rapportages mogelijk te maken en om ons andere internetdiensten aan te bieden. Wij kunnen hiermee de online ervaring van onze websitebezoekers verbeteren.De verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Zo wordt je IP-adres nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau. Google kan de informatie aan derden doorspelen indien de organisatie hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. We hebben Google overigens niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
  Meer informatie over de geplaatste cookies vind je hier
 5. Risk compliance
  Bedrijven en instellingen ondersteunen in overeenstemming met wettelijke taken die o.a. voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), Wet op het financieel toezicht (WFT) en sanctiewet middels het implementeren en verschaffen van persoonsgegevens over natuurlijke en/of rechtspersonen. Het verstrekken van de hierboven vermelde persoonsgegevens aan derden, die deze persoonsgegevens verder verwerken op dezelfde grond.
 6. Nieuwsbrieven
  Natuurlijk hebben we je persoonsgegevens ook nodig als je je wilt aanmelden voor (een van) onze nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, systeemupdates en nieuwsberichten.We versturen algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens, zoals je functie en rechten. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter, omdat de inhoud ervan dan op maat is. Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kun je je afmelden via de link ‘Afmelden’ onderaan een ontvangen nieuwsbericht.
 7. Overige klantondersteuning
  Tot slot gebruiken we persoonsgegevens om onze dienstverlening op allerlei vlakken te optimaliseren, bijvoorbeeld:

  • voor interne trainingsdoeleinden;
  • voor het maken van rapportages en analyses, bijvoorbeeld om de geografische spreiding van onze klanten in beeld te brengen en hen beter van dienst te kunnen zijn;
  • om klachten en geschillen op te lossen;
  • om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Delen met derden

We verstrekken alleen persoonsgegevens aan onze eigen klanten en leveranciers die een overeenkomst met ons hebben afgesloten om data te kopen of toegang daartoe te verkrijgen.

Bewaartermijn

Zoals gezegd verzamelen we persoonsgegevens om bepaalde redenen. Zijn die doelstellingen niet langer juist, voldoende, relevant of actueel, dan verwijderen we de gegevens.

Gegevens inzien of wijzigen

CreditDevice spant zich in om je persoonlijke en zakelijke informatie juist en actueel te houden. Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen? Dat kan. Dien hiervoor een verzoek in, vergezeld van een getekende kopie van je identiteitsbewijs (waarbij je burgerservicenummer en foto zijn afgeschermd). Mail het ons of stuur het per post aan CreditDevice B.V., t.a.v. de Klantenservice, Postbus 76, 2200 AB Noordwijk.

 

Alleen jij kunt je persoonlijke gegevens trouwens inzien of aanpassen. Hiermee conformeren we ons aan de gedragsregels van de Europese branchevereniging, de Federation of Business Information Service (FEBIS).

Gedragscode

CreditDevice is lid van de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI). Samen borgen we rechtszekerheid in het economische verkeer. Als vereniging hebben we een Privacygedragscode waaraan alle leden zich volledig confirmeren. Lees de Privacygedragscode.

Contact

Heb je een vraag, opmerking of klacht over een privacykwestie? Neem dan contact op met onze Data Protection Officer via privacy@creditdevice.nl.