Privacy

Persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens. U laat ze bij ons achter op de website om bijvoorbeeld informatie op te vragen over kredietinformatie, een blog te lezen of om een gratis demo aan te vragen voor onze credit managent software. En dat terwijl wij data verzamelen over personen die een beroep of bedrijf uitoefenen, alsmede van personen met een leidinggevende of bestuurlijke functie bij een bedrijf of overheidsinstelling. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten wat wij met uw gegevens doen. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Veiligheid

Bescherming van uw privacy is belangrijk , zowel voor u als voor ons. Wij vinden de bescherming van de privacy en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie van groot belang, en zorgen daarom voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en iedere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat doen we met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. In onderstaande toelichting kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens; bijvoorbeeld gegevens zoals deze die zijn gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel.

Account

Als klant van CreditDevice / DirectDevice slaan we onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, geslacht, functie en e-mailadres. Handig, want dan hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren zodra u vanuit ons systeem communiceert met collega’s en debiteuren.

Bedrijfsinformatie

CreditDevice verzamelt persoonsgegevens van personen die een bedrijf uitoefenen en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, alsmede van personen met een leidinggevende of bestuurlijke functie bij een bedrijf of overheidsinstelling ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze persoonsgegevens betreffen: gegevens om een persoon te identificeren, contactgegevens, de functie, de bevoegdheid en gegevens aangaande betrokkenheid bij een financiële calamiteit zoals insolventies.

De persoonsgegevens, al dan niet samengevat in de creditscore, kunnen worden verstrekt aan klanten van CreditDevice, ter ondersteuning van besluitvorming ten aanzien van kredietwaardigheid, liquiditeit en solvabiliteit van bestaande en toekomstige zakelijke relaties en/of transacties.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze site te volgen, om rapporten over uw activiteit op onze website voor ons op te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te verschaffen. Wij gebruiken deze informatie voor statistische doeleinden.

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, systeemupdates en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van uw gegevens, zoals uw functie en rechten. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen kunt u zich afmelden via de link ‘afmelden’ onderaan de ontvangen nieuwsberichten.

Wijzigen van uw persoonlijke gegevens

CreditDevice spant zich in om uw persoonlijke en zakelijke informatie juist en actueel te houden. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen? Verzoeken kunt u indien, vergezeld met een getekende kopie van uw identiteitsbewijs (waarbij Burgerservicenummer en foto zijn afgeschermd) gezonden worden naar CreditDevice B.V., per e-mail info@creditdevice.nl of per post CreditDevice B.V., T.a.v.: Klantenservice, postbus 76, 2200AB Noordwijk.

CreditDevice hanteert strikte veiligheidsmaatregelen om zeker te stellen dat alleen u zelf de mogelijkheid heeft om uw persoonlijke gegevens in te zien of aan te passen. Wij conformeren ons hierin aan de gedragsregels binnen onze branche conform de Federation of Business Information Service (FEBIS) – de Europese branchevereniging.