Disclaimer

Disclaimer

CreditDevice BV (Kamer van Koophandel: 28092355), hierna te noemen CreditDevice, verleent u hierbij toegang tot www.creditdevice.com (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
CreditDevice behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Limited liability

CreditDevice spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen en/of informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en/of informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CreditDevice.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CreditDevice nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CreditDevice.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CreditDevice, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Contact

Meer weten?

Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.