In de kennisbank behandelen we verschillende actuele onderwerpen uit de wereld van credit management met een uitgebreide uitleg en tips en tricks van onze experts.

Kennisbank

Algemeen

Kredietverzekeringsbroker

In de complexe wereld van financiën en verzekeringen speelt de kredietverzekeringsbroker een cruciale rol. Maar...

Online Betalen

In de afgelopen jaren heeft de opkomst van het internet een revolutionaire verschuiving teweeggebracht in...

Waarom is debiteurenbeheer belangrijk?

Debiteurenbeheer is het proces van het beheren van de geldstromen die voortvloeien uit de verkoop...

Audit

In de wereld van bedrijven en financiën is auditing een essentiële praktijk geworden. Het speelt...

Vreemd vermogen

Wat is vreemd vermogen?  Vreemd vermogen is als het ware kapitaal-tekortkoming van een onderneming. Het vreemd...

Segmentatie

Hoe marktsegmentatie je helpt om klanten te bereiken  Marktsegmentatie is het proces waarbij je de...

AVG

Wat is de AVG en waarom is het belangrijk?  De AVG is een Europese wet...

Risicoanalyse

Risicoanalyse: een onmisbaar hulpmiddel bij het beheren van risico’s  Een risicoanalyse is een gestructureerde methode...

Risicobeheer

Risicobeheer: een essentiële vaardigheid voor projectmanagers  Als projectmanager bent je verantwoordelijk voor het succesvol realiseren...

Crowdfunding

Wat is crowdfunding?  Crowdfunding is een manier voor particulieren en bedrijven om geld op te...

Debiteurenportaal

Wat is een debiteurenportaal?  Het debiteuren portaal is een omgeving voor je klanten waarin zij...

UBO

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbende eigenaar van een bedrijf, organisatie...

Crediteuren

Crediteuren: wie zijn dat en hoe ga je ermee om?  Als ondernemer heb je te...

Debiteuren

Wat zijn debiteuren?  Een debiteur is een klant van een bedrijf die een factuur heeft...

Werkkapitaal

Wat is werkkapitaal en waarom is het zo belangrijk?  Werkkapitaal is het geld dat een...

Factuur

Een factuur is een essentieel document in de zakelijke wereld. Het is een juridisch bindend...

DSO (Days Sales Outstanding)

Days sales outstanding, ook wel bekend als DSO, is het meest gebruikte meetinstrument binnen debiteurenbeheer....

Activa

Als je je wel eens verdiept hebt in de wereld van de financiën, heb je...

Solvabiliteit

Solvabiliteit is net als rentabiliteit en liquiditeit een belangrijk begrip binnen de financiële wereld. Het...

Crediteuren en Debiteuren

Als je net begint met het bijhouden van de financiën van je bedrijf, kan het...

Inflatie

Inflatie is een onderwerp dat de afgelopen tijd veel in het nieuws is geweest. Het...

Sanctiewet

De Sanctiewet (officieel bekend als “De Sanctiewet 1977”) is een kaderwet die de basis vormt...

Machine learning

Machine learning is een tak van kunstmatige intelligentie (AI) en informatica die zich richt op...

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie of “artificial intelligence” is haast niet meer weg te denken in de wereld waarin...

Kredietwaardigheid

De kredietwaardigheid (ook wel financiële gezondheid) is een score die betrekking heeft op een bedrijf,...

Kredietrapport

Een kredietrapport is een verslaggeving met informatie over de kredietwaardigheid van een bedrijf. Dat niet...

Klantsegmenten

Klantsegmenten zijn specifieke groepen die door een onderneming worden gemaakt. Deze groepen definiëren de verschillende...

Incassobureau

Als een debiteur (klant) een rekening niet óf niet op tijd betaalt, heeft dit een...

Datamanagement

Datamanagement is het optimaal benutten en beheren van data in je bedrijf. Het gaat hierbij...

Conversie

De letterlijke betekenis van conversie wil zeggen ‘omzetten’ of ‘overgaan’. De term wordt vooral gebruikt...

Compliance

Compliance wordt letterlijk vertaald als ‘nakomen’ of ‘nastreven’. Het begrip heeft vooral betrekking op de...

Reverse factoring

Sinds de laatste jaren staat werkkapitaaloptimalisatie weer hoog op de agenda van bedrijven. En doordat...

Liquiditeit

Liquiditeit is een financiële ratio die aangeeft in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen...

Faillissement

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen. Als een onderneming schulden heeft bij...

Debiteurenrisico

Debiteurenrisico is het risico dat een debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen....

Rentabiliteit

Rentabiliteit is een essentiële maatstaf die de verhouding van de gemaakte winst ten opzichte van...

Leveranciersmanagement

Leveranciersmanagement omvat alle activiteiten die gericht zijn op het verkennen, starten, onderhouden en verder ontwikkelen...

Data-integratie

Data-integratie – of gegevensintegriteit – is een proces en concept dat de nauwkeurigheid, volledigheid, consistentie...

Cashflow

Cashflow (of kasstroom) is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode....

Cash conversion cycle

De cash conversion cycle, ook wel bekend als de kasconversiecyclus of CCC, is een financiële...

Wat is Big Data?

Big Data is een term die verwijst naar grote en complexe verzamelingen informatie die niet...

Wat is debiteurenbeheer?

Debiteurenbeheer is het beheren van de debiteuren binnen een organisatie. Hieronder vallen de activiteiten die...

Login

Kun je niet inloggen?

Bel ons op + 31 71 36 400 60. Dan zorgen wij ervoor dat je wel kunt inloggen.