In de kennisbank behandelen we verschillende actuele onderwerpen uit de wereld van credit management met een uitgebreide uitleg en tips en tricks van onze experts.

Wat is debiteurenbeheer?

Wat is debiteurenbeheer?

Debiteurenbeheer is het beheren van de debiteuren binnen een organisatie. Hieronder vallen de activiteiten die worden verricht om ervoor te zorgen dat een debiteur de factuur volledig en binnen de overeengekomen betalingstermijn voldoet. 

De werkzaamheden omtrent debiteurenbeheer bestaan uit het versturen van facturen, het versturen van herinneringen en indien nodig schriftelijke aanmaningen, het nabellen van debiteuren, betaalafspraken maken en betalingsregelingen treffen alsmede het oplossen van disputen en het in gebreke stellen van debiteuren. 

Het is essentieel om debiteurenbeheer een vaste taak binnen de organisatie te maken. Dit heeft te maken met het feit dat de DSO (Days Sales Outstanding) oploopt naarmate de factuur langer openstaat. Daarnaast kan een onvolledige inzet op debiteurenbeheer de liquiditeit van een onderneming in gevaar brengen. 

Naast de handmatige werkzaamheden zijn er meerdere manieren om debiteurenbeheer uit te voeren. Dit kan uitbesteed worden of er kan gebruik worden gemaakt van speciaal ontwikkelde credit management software. Het gebruik van speciaal ontwikkelde debiteurensoftware is de meest effectieve manier om debiteurenbeheer uit te voeren. In Nederland zijn er diverse aanbieders van geavanceerde software en daar is CreditDevice één van.

Waarom is debiteurenbeheer belangrijk?

Debiteurenbeheer is het proces van het beheren van de geldstromen die voortvloeien uit de verkoop van goederen en diensten op krediet. Het omvat het bijhouden van openstaande facturen, het innen van betalingen en het beoordelen van de kredietwaardigheid van klanten om het risico op wanbetaling te verminderen.

Het doel van debiteurenbeheer is om ervoor te zorgen dat een bedrijf tijdig betalingen ontvangt voor geleverde goederen en diensten en om ervoor te zorgen dat klanten hun betalingsverplichtingen nakomen. Dit is van cruciaal belang voor de financiële gezondheid van een bedrijf, omdat het een directe invloed heeft op de cashflow, de winstgevendheid en de liquiditeit.

debiteurenbeheer

Het doel van debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer omvat verschillende activiteiten, zoals het bijhouden van openstaande facturen, het sturen van betalingsherinneringen en -aanmaningen, het maken van betalingsafspraken met klanten, het monitoren van de betalingsgeschiedenis van klanten en het beoordelen van de kredietwaardigheid van klanten.

Effectief debiteurenbeheer helpt bedrijven om de tijd dat het duurt om betalingen te ontvangen te verkorten, de risico’s op wanbetaling te verminderen, de klanttevredenheid te verbeteren en de kosten te verminderen. Het is daarom een belangrijk onderdeel van elke financiële strategie en kan helpen om de financiële positie van een bedrijf te versterken.

Waarom is debiteurenbeheer van groot belang voor organisaties

Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom debiteurenbeheer van groot belang is voor elke organisatie:

Verbetering van cashflow: Door effectief debiteurenbeheer kunnen bedrijven de tijd dat het duurt om betalingen te ontvangen, verkorten. Dit betekent dat ze hun cashflow kunnen verbeteren en hun financiële positie kunnen versterken. Het verminderen van de tijd tussen de verkoop van goederen of diensten en de ontvangst van betaling is een belangrijk doel van elke debiteurenbeheerstrategie.

Risicobeheer: Bedrijven lopen altijd het risico dat klanten niet betalen. Effectief debiteurenbeheer helpt bedrijven om deze risico’s te verminderen door ervoor te zorgen dat ze betalingsafspraken maken die haalbaar zijn en door hun klanten te beoordelen op kredietwaardigheid. Dit helpt om te voorkomen dat bedrijven te veel lopen risico op niet-betalende klanten.

Verbetering van klantrelaties: Effectief debiteurenbeheer kan ook leiden tot betere klantrelaties. Door klanten te helpen bij het beheren van hun betalingen en hen te helpen bij het voldoen aan hun betalingsverplichtingen, kunnen bedrijven hun klanttevredenheid verhogen. Dit kan leiden tot meer terugkerende klanten en mond-tot-mondreclame.

Kostenbesparingen: Slecht debiteurenbeheer kan leiden tot extra kosten voor een bedrijf. Als een klant niet op tijd betaalt, kan dit leiden tot extra administratieve kosten, tijdverspilling en verlies van waardevolle middelen. Door effectief debiteurenbeheer kunnen bedrijven deze kosten verminderen en hun winstgevendheid verbeteren.

Verbetering van de liquiditeit: Door het beheren van de cashflow en het verminderen van de risico’s, kan effectief debiteurenbeheer bedrijven helpen om meer liquide te zijn. Dit kan betekenen dat ze beter in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen en hun bedrijfsvoering beter te beheren.

Kortom, debiteurenbeheer is van cruciaal belang voor elk bedrijf dat op krediet verkoopt. Door het beheren van de geldstromen en het verminderen van de risico’s, kan effectief debiteurenbeheer bedrijven helpen om hun financiële positie te versterken, hun winstgevendheid te vergroten en hun klanttevredenheid te verbeteren.

Debiteurenbeheer software als essentieel hulpmiddel

Debiteurenbeheer software is een essentieel hulpmiddel om dit proces efficiënt en effectief uit te voeren. Debiteurenbeheer software biedt verschillende voordelen, zoals:

Automatisering. Debiteurenbeheer software kan veel taken automatiseren, zoals het versturen van aanmaningen, herinneringen, het controleren van kredietwaardigheid, het signaleren van betalingsachterstanden en het genereren van rapportages. Dit bespaart tijd en kosten en vermindert fouten.

Integratie. Debiteurenbeheer software kan gekoppeld worden aan andere systemen, zoals boekhouding, CRM en facturatie. Dit zorgt voor een naadloze gegevensuitwisseling en een compleet overzicht van de klantrelatie.

Inzicht. Debiteurenbeheer software geeft inzicht in de status en historie van elke factuur en klant. Dit helpt om risico’s te identificeren, betalingsgedrag te analyseren, trends te ontdekken en acties te ondernemen.

Communicatie. Debiteurenbeheer software maakt het makkelijker om te communiceren met klanten via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon, of sms. Dit verbetert de klanttevredenheid en de betalingsbereidheid.

Debiteurenbeheer software is dus een onmisbaar instrument om debiteurenbeheer uit te voeren. Het helpt om de cashflow te optimaliseren, de klantrelatie te versterken en de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Login

Kun je niet inloggen?

Bel ons op + 31 71 36 400 60. Dan zorgen wij ervoor dat je wel kunt inloggen.