In de kennisbank behandelen we verschillende actuele onderwerpen uit de wereld van credit management met een uitgebreide uitleg en tips en tricks van onze experts.

Kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid

De kredietwaardigheid (ook wel financiële gezondheid) is een score die betrekking heeft op een bedrijf, persoon of land. Aan de hand van de score wordt er beoordeeld tot op welke hoogte er aan financiële verplichtingen wordt voldaan. De term kredietwaardigheid komt veelal voor bij leningen. Banken en overige financiers willen in het begin alleen kapitaal verstrekken aan partijen die kredietwaardig worden bevonden. Kredietwaardigheid is tevens interessant voor business-to-business bedrijven die op deze manier hun klanten beter in kaart kunnen brengen. Kredietverstrekkers en zakenpartners kijken zodoende naar de vroegere, huidige en toekomstige kredietwaarde van het desbetreffende bedrijf, persoon of land.

In de praktijk kan de kredietwaarde van een geheel aan bedrijven iets zeggen over de economie van een markt of land. Als deze kredietwaardigheid over de hele linie van partijen afneemt, neemt ook de financiële gezondheid af en dat heeft als gevolg dat deze economie in gevaar kan komen. De kredietwaardigheid is dus belangrijk voor zowel beleggers, beurskoersen en het algemeen vertrouwen.

Hoe meet je de kredietwaardigheid?

De kredietwaarde kan zelf worden gemeten en beoordeeld aan de hand van een aantal factoren. Zo wordt de waarde bepaald op basis van de liquiditeitspositie, de relatie, de orderwaarde (indien de keuze afhangt van een belangrijke order), het bedrijfsdoel en de eigen kennis. De kredietwaarden van particulieren, zoals personen en gezinnen worden bijgehouden door Bureau Krediet Registratie Nederland en de Nationale Bank in België.

De kredietwaardigheid en de financiële gezondheid van een onderneming worden bepaald door de solvabiliteit. Hiermee wordt de verhouding tussen het eigen vermogen en de schuld bedoeld. Tevens dient de liquiditeit goed in de gaten te worden gehouden. De liquiditeit van een instantie geeft aan of de kortlopende schulden daadwerkelijk voldaan kunnen worden. Ook is het voor de kredietwaarde belangrijk om de globale hoeveelheid afnemers vast te stellen. Bedrijven die met een select aantal klanten zakendoen, kampen met hogere voorraadrisico’s, omdat zij afhankelijk zijn van een kleinere klantengroep.

kredietwaardigheid

Wat zegt een goede kredietwaardigheid

Een goede kredietwaardigheid is van cruciaal belang voor bedrijven die op zoek zijn naar financiering of investeerders. Maar wat zegt een goede kredietwaardigheid eigenlijk over een bedrijf?

Allereerst betekent een goede kredietwaardigheid dat het bedrijf financieel gezond is en in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit geeft potentiële geldschieters vertrouwen dat ze hun investering terug kunnen verdienen en maakt het vaak makkelijker om financiering te krijgen.

Daarnaast kan een hoge kredietwaardigheid ook wijzen op goed management. Bedrijven met sterke financiële planning, efficiënte kostenbeheersing en strategisch risicomanagement hebben doorgaans hogere ratings dan andere bedrijven.

Bovendien kan een hoge kredietwaardigheid helpen bij het aantrekken van nieuwe klanten en leveranciers. Potentiële partners willen werken met stabiele, betrouwbare bedrijven waarvan zij weten dat ze hen kunnen betalen.

Tot slot kan het behouden van een goede kredietwaardigheid leiden tot lagere rentetarieven en gunstiger voorwaarden bij leningen of andere financieringsmogelijkheden in de toekomst.

Kortom, de rating van de kredietwaardigheid geeft veel informatie over hoe goed het gaat met het bedrijf op financieel vlak, maar biedt daarnaast nog meer voordelen zoals vertrouwen winnen bij partners en gunstige leningsvoorwaaarden verkrijgen.

Welke bedrijven zijn kredietwaardig?

Al met al is kredietwaardigheid een belangrijke factor voor bedrijven die op zoek zijn naar investeerders, leveranciers en klanten. Een goede kredietwaardigheid kan leiden tot lagere rentetarieven en hogere limieten voor leningen, wat de financiële stabiliteit van het bedrijf verbetert. Bedrijven die in staat zijn om hun rekeningen op tijd te betalen, hebben doorgaans een hogere kredietwaardigheidsclassificatie dan bedrijven die dat niet doen.

Bedrijven in verschillende sectoren kunnen echter verschillende niveaus van kredietwaardigheid hebben. Over het algemeen worden grote gevestigde bedrijven als zeer kredietwaardig beschouwd omdat zij over meer middelen beschikken om schulden af ​​te lossen en financiële verplichtingen na te komen. Maar ook startups met veelbelovende concepten kunnen door investeerders als kredietwaardig worden gezien.

Inzicht krijgen in de factoren die invloed hebben op de kredietwaardigheid kan helpen bij het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen en bij het behouden of verkrijgen van financiering tegen gunstige tarieven. Door deze informatie te gebruiken, kun je als ondernemer ervoor zorgen dat jouw bedrijf een hoge mate van financiële stabiliteit heeft en daarmee toekomstbestendiger is.

Login

Kun je niet inloggen?

Bel ons op + 31 71 36 400 60. Dan zorgen wij ervoor dat je wel kunt inloggen.