In de kennisbank behandelen we verschillende actuele onderwerpen uit de wereld van credit management met een uitgebreide uitleg en tips en tricks van onze experts.

Cashflow

Cashflow

Cashflow (of kasstroom) is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Het betreft een essentieel meetinstrument dat de financiële positie van een organisatie achterhaalt. De cashflow kan zowel positief als negatief zijn, daarom is het van belang om hier op frequente basis aandacht aan te besteden. Als blijkt dat de uitgaven van een onderneming hoger zijn dan de inkomsten, kan dat zorgen voor problemen. Door regelmatig de cashflow te bewaken, kunnen geldproblemen worden voorkomen (zoals het niet meer kunnen betalen van de vaste lasten of in de schuld komen).

Er zijn drie hoofdcategorieën van cashflow:

  1. Operationele cashflow: Dit verwijst naar de geldstromen die voortkomen uit de kernactiviteiten van een bedrijf, zoals de verkoop van producten of diensten en het ontvangen van betalingen van klanten. Operationele cashflow is een belangrijke indicator van de dagelijkse financiële prestaties van een bedrijf.
  2. Investering cashflow: Dit omvat de geldstromen die verband houden met investeringen in vaste activa, zoals de aankoop van apparatuur, gebouwen of aandelen. Investeringen kunnen zowel uitgaande geldstromen (aankoop van activa) als inkomende geldstromen (verkoop van activa) omvatten.
  3. Financieringscashflow: Dit verwijst naar de geldstromen die verband houden met financieringsactiviteiten, zoals het aantrekken van leningen, uitgifte van aandelen of het betalen van dividenden aan aandeelhouders. Financieringscashflow weerspiegelt hoe het bedrijf zijn activiteiten financiert en kan een indicatie zijn van de financiële stabiliteit en schuldpositie.

Hoe bereken je de cashflow?

De cashflow kan worden berekend door onderstaande formule te hanteren:

 Inkomend geld – uitgaand geld = cashflow

Toelichting: het is bij de berekening essentieel om alle inkomsten en uitgaven mee te nemen; hier vallen ook de belastingen onder.

Zolang er een constante cashflow plaatsvindt, kan er altijd meer kapitaal worden gewonnen. Het is hierbij wel essentieel om het verschil te weten tussen een ‘’asset’’ en ‘’liability’’. Een beknopte definitie van beide termen luidt als volgt:

  • Asset: een aankoop of investering die (indirect) geld oplevert of in waarde stijgt;
  • Liability: een aankoop of uitgave die (indirect) geld kost of in waarde daalt.

cashflow

Wat is belangrijk om te weten bij het berekenen van de cashflow?

Aan de hand van de uitleg wordt het duidelijk dat het voor een onderneming belangrijk is om zoveel mogelijk assets te hebben en de liabilities zoveel mogelijk te beperken. Door te investeren in assets kan er op de lange termijn kapitaal worden verdiend waarbij de verdiensten direct voortvloeien uit de gemaakte investering. Dat wil zeggen dat deze verdiensten niet gerealiseerd kunnen worden zonder de investering te maken. Het is belangrijk om te weten dat een investering ook kan leiden tot een (tijdelijk) verlies. Aan een investering zijn altijd risico’s verbonden. Daarom is het maken van weloverwogen beslissingen en het incalculeren van de potentiële risico’s enorm van belang. Het verrichten van voldoende onderzoek, risicomanagement en het inwinnen van professioneel advies zijn manieren om ervoor te zorgen dat risico’s tot een minimum beperkt kunnen worden. Op basis van deze informatie kunnen er namelijk gepaste beslissingen worden gemaakt.

Voorbeelden van assets en liabilities

In het kader van credit management kunnen de volgende assets en liabilities worden toegewezen aan de volgende aankopen:

Toelichting assets: het investeren in software voor debiteurenbeheer zorgt ervoor dat taken effectiever worden uitgevoerd. Dit leidt tot een efficiëntere werkwijze waarbij er in de meeste gevallen geld en tijd wordt bespaard op de werkzaamheden. Deze tijd kan besteed worden aan andere werkzaamheden die zich focussen op het genereren van meer omzet. Een investering wordt terugverdiend indien er (op lange termijn) geld en tijd wordt bespaard dat ingezet kan worden voor overige bedrijfsdoeleinden.

Geld dat ‘’stilstaat’’ levert in de meeste gevallen niets op. Het is uiteraard van belang een buffer achter de hand te hebben om onvoorziene kosten op te kunnen vangen.

Login

Kun je niet inloggen?

Bel ons op + 31 71 36 400 60. Dan zorgen wij ervoor dat je wel kunt inloggen.