RisicoAnalyse

Extreem goed inzicht in je klanten

Heb je een omvangrijke debiteurenportefeuille? Dan biedt de online analysetool RisicoAnalyse je meer inzicht en overzicht.

Voorkom risico's

Dynamisch debiteurenbeheer

Door de financiële data over je debiteuren dagelijks automatisch te importeren in de software van CreditDevice kunnen we het betalingsgedrag van je klanten monitoren en analyseren. Vervolgens leggen we jouw data over onze omvangrijke database heen. Die combinatie van interne en externe gegevens geeft een zeer voorspellend inzicht in het gedrag van je afnemers.
Alle risico's en kansen van je debiteuren in beeld!

Waarom RisicoAnalyse?

Betere risicobeoordeling

Door de koppeling tussen je eigen data en onze database krijg je een gedetailleerd beeld van je debiteuren. Dit geeft meer inzicht tijdens de risicobeoordeling.

Risicodossier per debiteur

Per debiteur krijg je een risicodossier. Hierin vind je een samenvatting van het externe rapport op basis van onze database en de eigen data die je over je klant hebt verzameld. Dit dossier is een uniek product, dat je nergens anders vindt.

Multi channel

Om RisicoAnalyse effectief in te zetten is een koppeling met kredietinformatie nodig. Combineer je de module met onze Credit Management Software, dan sta je nóg sterker. Omdat alles onderdeel is van één geïntegreerde applicatie, kun je bij verslechterend betalingsgedrag direct doorklikken naar je debiteurendossier en het actiepad aanpassen. We zijn de enige partij in Europa die zo´n totaalpakket aanbiedt.

Monitoring

Je kiest zelf welke debiteuren je wilt monitoren. Meestal zijn dat grote of terugkerende klanten. Je kunt aangeven op welke data je wilt monitoren. Vervolgens ontvang je van ons updates, per mail of direct in de RisicoAnalysemodule. Zo ben je er meteen bij als de betalingssnelheid terugloopt.​

Zelf aan het stuur

Je zit altijd zelf aan de knoppen. Binnen de module RisicoAnalyse kun je namelijk ‘spelen’ met alle beschikbare data. Bij het bewaken van je portefeuille kies je je eigen parameters en stel je in welke updates je wilt ontvangen. Dit leidt tot de inzichten die jíj wenst. Bij ons géén honderd mailtjes per dag!

Alles is te exporteren

Je kunt data overzetten naar je ERP-systeem of boekhoudpakket en er een Excel-bestand van maken. Ook is het mogelijk mails in te plannen met informatie op maat voor iedere stakeholder. Zo worden je collega´s periodiek gevoed met relevante rapportages op hun specifieke niveau.

Directe link met andere dossiers

Neem je nog andere producten af bij CreditDevice, dan kun je gemakkelijk navigeren naar de andere modules. Je bent dus één klik verwijderd van het debiteurendossier als je Credit Management Software gebruikt en kunt direct een kredietrapport openen of aanvragen.
Risicoanalyse dossiers
Brochure

Meer weten? Download de brochure voor meer informatie!

Zelf risicoscores instellen

Kies zelf welke debiteuren je wilt monitoren. Meestal zijn dat grote of terugkerende klanten. Aan de hand van hoe een debiteur jou betaalt, geven wij dat bedrijf een score. Verslechtert het betalingsgedrag en komt de afnemer onder een bepaalde score, dan krijg je daarvan een notificatie. Je bepaalt zelf wat voor jou het kantelpunt is en bij welke score je een bericht wilt krijgen. Enorm handig bij grote portefeuilles! Updates ontvang je per mail of direct in de RisicoAnalyse-module. Zo ben je er meteen bij als de betalingssnelheid terugloopt.
Betaalscores

Unieke combinatie van interne en externe data

Met RisicoAnalyse combineer je de betalingservaringen van jezelf met alle data die wij beschikbaar hebben over een debiteur. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook de jaarcijfers, statistische gegevens en de deponeringsdata. Betaalt een klant doorgaans goed, maar alleen bij jou niet? Of juist andersom? Doordat je een dwarsdoorsnede krijgt van het betalingsgedrag van je debiteuren, weet je eerder of je op je hoede moet zijn.
Risicodossier
Contact

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag persoonlijk verder! Neem contact met ons op of download de brochure voor meer informatie.