In de kennisbank behandelen we verschillende actuele onderwerpen uit de wereld van credit management met een uitgebreide uitleg en tips en tricks van onze experts.

Faillissement

Faillissement

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen. Als een onderneming schulden heeft bij verschillende schuldeisers, kan de rechtbank het betreffende bedrijf failliet verklaren. Als dit gebeurt mag het bedrijf geen beslissingen meer nemen over het geld en de bezittingen. De schuldenaar verliest immers de zeggenschap over het vermogen van het bedrijf. De rechter benoemt hiervoor een curator die beslissingen zal gaan nemen over alle eigendommen. De taak van de curator is om met de bedrijfsinkomsten en bezittingen de schulden af te lossen. Zowel een natuurlijk persoon (eenmanszaak) als een rechtspersoon (besloten vennootschap) kunnen failliet worden verklaard. In dit blog vind je meer informatie over de stappen die je kunt nemen om een eventuele faillissement ver weg te houden van jouw onderneming.

Voorbeeld van een faillisement

Een faillissement is te vergelijken met een beslaglegging op de door jou gekochte handelswaar. Wanneer er producten zijn gekocht en de leverancier niet betaald krijgt, dan kan de leverancier ervoor kiezen om beslag te leggen op de goederen. Dit kan worden gedaan door een deurwaarder of incassobureau in te schakelen die de goederen zal veiligstellen door een zogeheten conservatoir beslag. Na het doorlopen van een gerechtelijke procedure en het verkrijgen van een vonnis kan de leverancier de goederen met behulp van de deurwaarder – of in bepaalde gevallen een notaris – verkopen via een executoriaal beslag. De opbrengst wordt vervolgens na aftrek van de kosten tot het beloop van de vordering aan de leverancier uitgekeerd. 

faillissement

De verschillende soorten faillissementen

Er zijn verschillende soorten faillissementen die elk hun eigen kenmerken hebben. Het meest voorkomende type is het persoonlijk faillissement, waarbij een natuurlijke persoon (een individu) niet in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Een ander type faillissement is het zakelijk of bedrijfsfaillissement, waarbij een onderneming niet langer in staat is om haar schulden af ​​te betalen. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende factoren zoals slechte managementbeslissingen, economische recessies en concurrentie.

Dan hebben we nog het surseance van betaling-faillissement dat wordt gebruikt als tijdelijke oplossing voor bedrijven die mogelijk nog levensvatbaar zijn maar momenteel problemen ondervinden bij de terugbetaling van hun schulden. Dit geeft hen de tijd en ruimte om zich te herstellen zonder al hun activa te hoeven verkopen.

Tot slot kennen we ook nog het failissementsverzoek door crediteuren waarbij één of meerdere schuldeisers besluiten tot een faillissementsaanvraag over te gaan omdat zij denken dat dit de beste manier is om hun geld terug te krijgen.

In Nederland komt jaarlijks gemiddeld 1 op de 1000 bedrijven in financiële moeilijkheden terecht, wat resulteert in meer dan duizend zakelijke faillissementen per jaar.

Wat zijn de gevolgen van een faillissement?

Een faillissement heeft vaak ernstige gevolgen voor alle betrokken partijen. Ten eerste, als een bedrijf failliet gaat, verliezen werknemers hun baan en inkomen. Dit kan leiden tot financiële problemen en emotionele stress voor de getroffen werknemers.

Daarnaast kunnen leveranciers en crediteuren ook grote verliezen lijden als het bedrijf niet in staat is om openstaande schulden te betalen. Dit kan leiden tot een domino-effect waarbij andere bedrijven ook in financiële moeilijkheden komen.

Voor de eigenaar van het failliete bedrijf zijn de gevolgen misschien wel het meest drastisch. De persoonlijke financiën van de eigenaar kunnen worden beïnvloed door openstaande schulden of leningen die aan het bedrijf zijn verstrekt. Bovendien kan een faillissement op lange termijn invloed hebben op toekomstige kansen om zaken te doen of leningen af ​​te sluiten.

Tenslotte moeten klanten mogelijk op zoek naar alternatieve bronnen voor producten of diensten die eerder bij het failliete bedrijf werden aangeboden. Dit kan ertoe leiden dat ze hogere prijzen moeten betalen of langere wachttijden hebben voordat ze weer gebruik kunnen maken van deze diensten.

Login

Kun je niet inloggen?

Bel ons op + 31 71 36 400 60. Dan zorgen wij ervoor dat je wel kunt inloggen.