Over ons

ISO 27001 Certificering

Informatiebeveiliging moet tegenwoordig aan steeds meer eisen voldoen. Om klanten zekerheid te geven dat informatiebeveiliging op nummer één staat, is een ISO 27001 certificering van belang. ISO 27001 is de internationale erkende standaard voor informatiebeveiliging. Met de certificering wordt aangetoond dat wij voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging, waarbij wij het belangrijk vinden dat de klant centraal staat.

Wij streven ernaar om onze dienstverlening aan klanten continu te verbeteren en beschouwen informatiebeveiliging al jarenlang als een belangrijk issue. Het belang dat wij hechten aan privacy en dat wij zorgvuldig met alle persoonlijke gegevens omgaan, wordt nu extra bevestigd door het ISO 27001 certificaat.

Bij de verwerking en het gebruik van gegevens worden maatregelen getroffen om privacy van klanten en andere betrokkenen te waarborgen. Het is belangrijk dat wij zorgvuldig met de data omgaan die wordt toevertrouwd door de klant. Om hiervoor garantie te bieden, is de data van de klant alleen beschikbaar voor gemachtigden en deze data zal goed beschermd worden. Met de jaarlijkse interne audit worden deze processen door het speciaal opgerichte ISO-team geoptimaliseerd. Hierdoor zorgen wij ervoor dat de klant altijd centraal staat.

ISO logo 1
Contact

Heb je een vraag?

Geen probleem wij helpen je graag persoonlijk verder! Neem contact met ons op of vraag een demo aan.