DSO (Days Sales Outstanding)

DSO

DSO (Days Sales Outstanding) Days sales outstanding, ook wel bekend als DSO, is het meest gebruikte meetinstrument binnen debiteurenbeheer. Helaas heeft iedereen er wel eens mee te maken: te laat betaalde facturen. In Nederland is de DSO onder het Midden- en kleinbedrijf gemiddeld 45 dagen. Als jij een betalingstermijn van 30 dagen hanteert geeft dit […]